Velkommen

En anerkendelse af Israel er en uomgængelig forudsætning

For Fælleskomitéen er det et central formål at bekæmpe enhver for for antisemitisme og at arbejde for, at Danmark officielt støtter Israel. 

Det er vor opfattelse, at enhver diskussion om Israel må bygge på en anerkendelse af Israel som en legitim stat, og vi deler forhåbningen om fred mellem Israel og dets naboer, der hviler på principper om fred, sikkerhed og gensidig anerkendelse.

Vi deltager gerne i debatter eller med foredrag

Hjælp og inspiration til opgaveskrivning

Har du brug for en oplægsholder til en debat om et emne, der vedrører Israel eller et historisk eller et aktuelt foredrag om Israel, hjælper vi gerne med råd og vejledning. Se Bestyrelsen.

Formand for Fælleskomitéen Henrik Chievitz

Formand for Fælleskomitéen Henrik Chievitz

Vi står gerne til rådighed med vejledning til skole- og gymnasieelever, der skal lave opgaver om Israel og Mellemøsten. Se Bestyrelsen.

Til minde om de mange hundrede myrdede israelere samt de kidnappede d. 7-8. oktober 2023.
Til minde om de 1.200 myrdede israelere og udlændige samt de omkring 230 kidnappede d. 7-8. oktober 2023.