Om os

flagFælleskomitéen for Israel er en paraplyorganisation for Israel-venlige foreninger i Danmark.

De tilknyttede foreninger kan opdeles i tre hovedgrupper: Venskabsforeninger, jødiske foreninger og kristne foreninger. Bestyrelsen for Fælleskomitéen består af 2 repræsentanter for hver af de tre grupper af foreninger samt af formanden som vælges på Fælleskomitéens årsmøde.

Fælleskomitéen for Israel har som sit centrale formål at arbejde for, at debatten om Israel foregår på et lødigt og oplyst plan.

Vort udgangspunkt er sympati for Israel, der på så mange måder befinder sig i en meget vanskelig situation.

Israel er et levende demokrati, hvor der rører sig mange vidt forskellige opfattelser, sådan skal det også være, når man tager folkestyret alvorligt.

I de senere år har der i stigende grad fundet en dæmonisering sted af Israel. Det tager vi naturligvis afstand fra.

Fælleskomitéen er ikke nødvendigvis enig med enhver israelsk regering  om alting, men vort arbejde bygger på sympati og respekt for den jødiske stat, det jødiske samfund og det jødiske folk.

Det er et centralt formål at bekæmpe enhver form for antisemitisme og at arbejde for, at Danmark officielt støtter Israel.

Det er vor opfattelse, at enhver diskussion om Israel må bygge på en anerkendelse af Israel som en legitim stat, og vi deler forhåbningen om en fred mellem Israel og dets naboer, der hviler på principper om sikkerhed, frihed og gensidig anerkendelse.